top of page

Idrottsgården integritetspolicy

För oss är din personliga integritet viktig och vi vill att du ska
känna dig trygg i dina kontakter med oss, på vår webbplats
idrottsgarden.se och när du bokar boende hos oss på Idrottsgården.

 

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den
beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.
Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen
(GDPR). Mer information om förordningen finns på
Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.
(https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd)

 


Vi tycker att det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Vår
förhoppning är att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina
personuppgifter.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar
dina personuppgifter. Det gör du smidigt genom att klicka på kontakta oss här.

 

Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan
kopplas till en fysisk person. Idrottsgården Sörmland ansvarar för de
personuppgifter som du lämnar till oss.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
När du kontaktar oss eller skickar en intresseförfrågan via vårt formulär på
hemsidan, använder vår bokningsfunktion, ringer eller mailar oss kan vi
komma att be om följande personuppgifter:

  • namn

  • adress

  • e-postadress

  • telefonnummer

  •  faktureringsuppgifter

  • andra uppgifter som fritextfrågor eller formulärsvar

  • teknisk data, som hur du fått åtkomst till våra webbsidor, ip-adresser

  • och användarbetende, webbläsare, språk och operativsystem.


Vi behandlar dessa uppgifter i vårt kundregister och i vårt bokningssystem
och i vårt system som vi har på wix.com, som är värd för vår webbplats.

 

Så här använder vi informationen
Information som du lämnar till oss använder vi för att kunna svara på
förfrågningar, skicka efterfrågat material, svara på frågor, kunna planera
och driva vår verksamhet, till mejl- och telefonkontakt i informationssyfte
för oss eller våra gäster.


Vi använder också uppgifterna för att få statistik och underlag för att
förbättra vår hemsida, och vår verksamhet och för fakturering och
bokföring.


Marknadsföring
Idrottsgården i Sörmland kan komma att vilja skicka information till dig
angående våra produkter och erbjudanden som vi tror att du kan uppskatta.
Om du har anmält ditt intresse för att få mer information och
marknadsföring, har du alltid rätt att välja bort det vid ett senare tillfälle.
Du har alltid rätt att säga upp nyhetsbrev eller marknadsföring från oss på
Idrottsgården. Om du inte vill bli kontaktad mer vänligen mejla
”marknadsföring upphör” till info@idrottsgarden.se.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.
Under den tid du bokat boende sparar vi uppgifterna. Behandlingen av dina
personuppgifter är nödvändig för vi ska kunna hantera dina bokningar.
I fakturasystemet sparas de nödvändiga uppgifterna enligt bokföringslagen.
Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera
dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse
för dig. I så fall frågar vi alltid dig om samtycke eller så signar du själv upp
dig för att få information från oss.


Vem kan ta del av uppgifterna?
De uppgifter du lämnar är tillgängliga för ett begränsat antal personer inom
företaget, Idrottsgården, och vi använder dem bara för eget bruk.
När du lämnar personuppgifter till oss hanterar vi dem i enlighet med
rådande regler och lagar.


Hur förvarar vi din data?

Wix.com är värd för vår hemsida och plattform. Wix möjliggör att vi kan
nå ut till dig som kund med våra produkter och service. Din data kan bli
förvarad via Wix.coms datalagring, databas och de generella Wix.com
applikationer som används.
Det är bara ett fåtal personer på Idrottsgården som har tillgång till data från
vår webbplats och de personuppgifter vi samlar in via den.
Wix.com förvarar din information på säkra servrar, läs mer på wix.com.
(direktlänk till sida om det på wix) ​

 

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
Idrottsgården i Sörmland vill att du ska känna till dina rättigheter. Vi har
rutiner för att radera personuppgifter när de inte längre behövs för
ändamålet och hjälper dig att ta bort eller ändra uppgifter, om du vill göra
det.


Information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens
hemsida. (https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-
gdpr/de-registrerades-rattigheter)

 

Du kan alltid kontakta oss på:
info@idrottsgarden.se.
Orrögatan 16, 642 32 Flen.​​

 

Om förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste
versionen av policyn finns alltid på vår webbplats www.idrottsgarden.se

bottom of page