top of page

Idrottsgården i Sörmland Integritetspolicy 2022-10-20

 

Vi värnar om din integritet och följer den lagstiftning som syftar till att skydda dig (GDPR). Den här integritetspolicyn syftar till att förklara hur vi på Idrottsgården i Sörmland använder och lagrar din personliga information. Information som du lämnar till oss när du använder vår hemsida eller våra tjänster.

 

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta kundförfrågningar, köp av produkter och tjänster samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter ditt besök hos oss. När du lämnar

personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler.

 

Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande person. Idrottsgården i Sörmland ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

 

Innehåll:

· Vilken data samlar vi in?

· Hur samlar vi in din data?

· Hur använder vi din data?

· Hur förvarar vi din data?

· Marknadsföring

· Vad är dina dataskyddsrättigheter?

· Ändringar i vår Integritetspolicy

· Hur vi kontaktar dig

· Hur du kontaktar oss

 

 

Vilken data samlar vi in?

Idrottsgården i Sörmland tar emot, samlar in och förvarar den information som du uppger på vår hemsida www.idrottsgarden.se eller på något annat sätt som du förser oss den med. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt. Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

För- och efternamn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

IP-adress och cookies

Språk

Användarhistorik

Användarbeteende

Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med köp av produkter, tjänster och bokningar för att fullgöra vår plikt kopplat till lagar och regler.

Geografisk position

 

Hur samlar vi in din data?

När du använder hemsidan, bokningsformulär, intresseanmälan, kontaktformulär, köpekontrakt, cookies, betalinformation.

 

Hur använder vi din data?

Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster och produkter du köper av oss

Fullgöra avtal

Informera dig via SMS, mobila applikationer eller e-post om din status på din beställning, bokning eller annan relevant information i anslutning till ditt köp, före, under och efter ditt besök hos oss

Individualisera vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden

Analys av statistik och användarbeteenden

Marknadsföra tjänster och produkter

 

Hur förvarar vi din data?

Wix.com är värd för vår hemsida och plattform. Wix.com förser oss med den plattform som möjliggör att vi kan nå ut till dig som kund med våra produkter och service. Din data kan bli förvarad via Wix.com´s datalagring, databas och de generella Wix.com applikationer som används. Wix.com förvarar din information på säkra servrar, läs mer på wix.com. Vi spar inte din information längre än nödvändigt. Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.

 

Marknadsföring

Idrottsgården i Sörmland kan komma att vilja skicka information till dig angående våra produkter och erbjudanden som vi tror att du kan gilla.

Ifall du har gått med på att ta emot marknadsföring, har du alltid rätt att välja bort det vid ett senare tillfälle.

Du har alltid rätt att stoppa Idrottsgården i Sörmland från att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Om du inte vill bli kontaktad mer vänligen mejla ”marknadsföring upphör” till info@idrottsgarden.se.

 

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Idrottsgården i Sörmland vill att du ska vara medveten om dina rättigheter. Alla användare har rätt till att;

Rätten att ta del av – Du har rätt att begära Idrottsgården i Sörmland på kopior över den information vi har samlat in om dig. Detta kan innebära en liten kostnad för dig.

Rätten att ändra – Du har rätt att begära Idrottsgården i Sörmland korrigerar den information du tror är felaktig. Du har också rätt att begära att vi färdigställer den information som du tror inte är fullständig.

Rätten att ta bort – Du har rätt att begära att Idrottsgården i Sörmland raderar personlig information om dig, under vissa omständigheter.

Rätten att begränsa användandet - Du har rätt att begära att Idrottsgården i Sörmland ska begränsa användandet av dina uppgifter, under vissa omständigheter.

Rätten att neka till användande – Du har rätt till att neka Idrottsgården i Sörmland från att använda din information, under vissa omständigheter.

Rätten att överföra – Du har rätten till att Idrottsgården i Sörmland överför din information som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa omständigheter.

Med det som är sagt ovan får en begäran aldrig begränsa oss i att fullfölja de skyldigheter vi har enligt lagar och regler.

Ifall du gör en begäran enligt någon av ovanstående punkter, har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på;

 

info@idrottsgarden.se.

Orrögatan 16, 642 32 Flen.

För att vi ska veta att vi lämnar informationen till rätt person kommer du behöva legitimera dig.

 

Ändringar i vår Integritetspolicy

Ändringar i denna policy kommer att meddelas på www.idrottsgarden.se

 

Hur vi kontaktar dig

Vi kan komma att kontakta dig via telefonsamtal, sms, brev, chatt, e-mail och post

 

Hur du kontaktar oss

Telefonsamtal, sms, brev, chatt, e-mail. Se hemsida www.idrottsgarden.se för aktuell information.

bottom of page